Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: Κάθαρση του Ε/Σ χώρου ... Νύχτες μεγάλων μαχαιριών εδώ και τώρα ...


Φυλάτε τη Γη σας και την Τιμή της μόνο με Σπαθί. Πάψετε σαπιοδάσκαλοι και σαπιορήτορες -αναφορατζήδες- να εξευτελίζετε τη Φυλή. Πάψετε παλιόγρηες τις κλάψες, τα σάλια, τα μελάνια και πιάστε το Σπαθί. Τα πάντα στη Ζωή -Η Φύσις το λέει- κατακτώνται με το Σπαθί


Περικλής Γιαννόπουλος