Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

Refugees NOT welcomeΕκ του ενός Παντελή Καζάκου άπειροι θα έρθουν