Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

Αυτόνομοι Εθνικιστές Θεσσαλονίκης και Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες (Αθήνα) / Τσακίστε τους Ανθέλληνες και τους Antifa

Αυτόνομοι Εθνικιστές Θεσσαλονίκης


 Aυτόνομες Ελληνικές Ζώνες