Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: ΙΜΙΑ'96 ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ . ΘΑ ΕΚΔΙΚΗΘΩ