Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Αυτόνομοι Πειραιά: Πανό αλληλεγγύης στον Περαιά, όχι ποτέ και πουθενά... Καλή χρονιά

Πανό αλληλεγγύης στον Περαιά, όχι ποτέ και πουθενά, τσακίζουμε αναρχικούς και αντιφασίστες με την Νεα χρονιά