Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

Μαχητικός Πυρήνας Μακεδονίας: Καβάλα γη Ριζοσπαστών Εθνικιστών