Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

Αυτόνομοι Πειραιά: Αποκαθήλωση εμετικού πανό του Π.Α.Μ.Ε.
ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟ ΑΝΑΡΧΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑ ΣΟΥΠΙΔΙΑ