Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

Αυτόνομοι Εθνικιστές Θεσσαλονίκης: Αποκαθήλωση πρεζοπανό απο την πρεζοκατάληψη Ορφανοτροφείο