Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

Εθνικοσοσιαλιστική Ολική Αντίσταση: o Χίτλερ μιλά στους εργάτες - Hitler speaks to workers