Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

Αυτόνομες Ελληνικές ζώνες ξανά στους δρόμους της Αθήνας (Δράσεις Νεο Ηράκλειο)

Υγ. 'Οσο η πατρίδα μας χάνετε και μερικοί αναλώνονται ΜΟΝΟ στα μνημόσυνα νεκρών Ηρώων μας και τίποτα άλλο ώστε να δικαιολογεί την θλιβερή ύπαρξή τους, εμείς έχουμε χρέος να κάνουμε δράσεις για τους ζωντανούς για την Πατρίδα και τον Λαο μας