Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Η Αιτωλοακαρνανία αποδίδει φόρο τιμής στον Συναγωνιστή Περίανδρο