Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Εθνικοσοσιαλιστική Φοιτητική Κίνηση καλή αρχή