Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

Όσο τα πρόβατα βελάζουν τόσο οι Λύκοι θα ουρλιάζουν