Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Η Αιτωλοακαρνανία στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ......