Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

Μαχητικός Πυρήνας Πατρών: Τσακίστε τους Antifa σε όλα τα στενά