Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Νεα Μπροσούρα / ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ: ΑΡΧΕΤΥΠΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ