Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕ
ΥΓ. Για καλύτερη ποιότητα πριν παραπονεθούν ότι δεν ακούνε καλά να φοράτε ακουστικά και να το ακούσετε....