Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Το κράτος παρακράτησε - Λευτεριά τώρα

Όταν πρόκειται να κινδυνεύσεις για την πατρίδα σου, μη ρωτάς το μαντείο αν πρέπει να κινδυνεύσεις .