Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Επειδή μας ψάχνετε - Σας βρίσκουμε εμείς

Αυτές οι δράσεις είναι αφιερωμένες στους φίλους μας τους Antifa, γιατί ακόμα μας ψάχνουν