Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

Ηλιούπολη - Νέες δράσεις για το 2012 (Α.Μ.Ε.)Αυτή η χρονιά θα είναι και η τελευταία τους..