Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Στρατηγός Γεώργιος Γρίβας - Διγενής

5 Ιουλίου 1897 - 27 Ιανουαρίου 1974