Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Ζήτω η Αυτόνομος Βόρειος Ήπειρος - Κέντρο Αθήνας


1914 - 2017 ο αγώνας για την αυτονομία θα συνεχιστεί μέχρι τέλους ...