Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Αποδελτίωση επιθετικού προσδιορισμού


 | Κριτική Θεωρία, Επαναστατική Πράξη, Εθνικιστική Προπαγάνδα, Ριζοσπαστική Οργάνωση |