Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες στο κέντρο της Αθήνας: Noz, zica, Srebrenica