Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 10 Απριλίου 2016

Αυτόνομοι Πειραιά: Oι περιοχές φυλάσσονται ..