Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Αυτόνομοι Πειραιά: Δεν υπάρχει χώρος για σας, οι δρόμοι ανήκουν μόνο σε εμάς ...

Το flyer είναι αφιερωμένο στους ''Μαχητές Αντιφασίστες'' που σήμερα έκλαιγαν στα ΜΜΕ για το ξύλο που έφαγαν