Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

Αυτόνομοι / Ανένταχτοι: Οι μικροί συναγωνιστές στην κεντρική Μακεδονία μας χαιρετίζουν ... !!
Ευχαριστούμε τους μικρούς συντρόφους ανταποδίδουμε τους χαιρετισμούς και δίνουμε υπόσχεση ότι οι Αντιφασίστες τις περιοχής που δεν είναι πολλοί θα τελεώσουν γρήγορα .....