Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Μαχητικός Πυρήνας Μακεδονίας : Έλληνα ξεσηκώσου, κανένας προδότης σε όλη την Μακεδονία δεν θα μείνει ..