Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Αυτοοργανωμένο εργατικό-κοινωνικό χώρο Αντίβαρο στο Μενίδι

http://hellasc18.blogspot.gr/2016/08/a.html


''Δημοκρατία σημαίνει ισότης. Αλλά ισότης τι σημαίνει; Προφανώς δεν σημαίνει ότι είμαστε όλοι όμοιοι εις πολιτικήν ικανότητα ή οποιαδήποτε άλλην εκδήλωσιν. Η Φύση παρατηρεί, μας χωρίζει εις μίαν μάζαν ατόμων που διαφέρουν μεταξύ των εις επιτηδειότητα, εις κλίσεις και γενικά εις ένα ποσοστόν βλακών (σ.σ. Αντιφασίστες) και εις ένα ποσοστόν μεγαλοφυών . George Bernard Shaw - Πολιτικός οδηγός δια τόν καθένα''

Πηγή: http://hellasc18.blogspot.gr/2016/08/a.html