Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

Όταν η Ιστορία των δράσεων μας κάνει κύκλους .... Καλλιθέα μεριά

Παιδί μεγαλογιατρού, Αναρχικός με καπιταλιστικές τσέπες.. Αυτός είναι ο χώρος τους, αυτοί είναι οι (Α)ναρχικοί