Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Μαχητικός Πυρήνας Μακεδονίας: Ζήτω ο Περίανδρος / Θεσσαλονίκη