Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

Ζήτω η αυτόνομη Βόρειος Ήπειρος