Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

Μαχητικός Πυρήνας Πάτρας: Η κόλαση είναι άδεια και όλοι οι διάβολοι είναι εδώ