Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

Μαχητικός Πυρήνας Μακεδονίας: Η Ευρώπη ανήκει στους Εθνικιστές / Nous sommes nationalistes / Vive l'Europe des Nations (Καβάλα)

Nous sommes nationalistes / Vive l'Europe des Nations