Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

Aυτόνομοι Πειραιά: Antifa φλώροι / Αντιφασίστες ποτε και πουθενά