Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

Μαχητικός Πυρήνας Μακεδονίας: Δράσεις στην Καβάλα για τον Γιώργο και τον Μάνο