Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: Δόξα και τιμή στον Λουκά των Α.Μ.Ε.Βράχε, με λένε Εκδίκηση. Μ'επότισε ο χρόνος,χολή και καταφρόνεση. Μ'ανάθρεψε  ο πόνος. Ήμουν δάκρυ μιά φορά και τώρα κοίταξέ με, έγινα θάλασσα πλατιά,πέσε,προσκύνησέ με.