Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

Μαχητικός Πυρήνας Μακεδονίας: Παρέμβαση στο Αυτόνομο Στέκι Καβάλας

ΥΓ1. Η Δράση είναι αφιερωμένη στον Γιώργο και στον Μάνο (1/11/13 δεν ξεχνώ)
καθώς και στον Λουκά των Α.Μ.Ε.

ΥΓ2. Τραβάτε και εσείς να χύσετε ''αντιφασιστικά'' δάκρυα σε Μ.Μ.Ε. ''(Α)ντικρατιστές του κώλου ΜΑΖΊ με τους fake χίπηδες του ''Αγρού''