Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Μαχητικός Πυρήνας Κύπρου και Πάτρας: Ριζοσπαστικός Εθνικισμός / Το όραμα της ένωσης δεν πέθανε ΠΟΤΕ (Flyers)