Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

Μαχητικός Πυρήνας Πάτρας: Ριζοσπαστικός Εθνικισμός σημαίνει ΕΠΙΘΕΣΗ !!!