Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Μαχητικός Πυρήνας Μακεδονίας και Σύντροφοι απο Ξάνθη: Ριζοσπαστικός Εθνικισμός (Flyers)