Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Ε/Σ Ολική Αντίσταση: Ο Εθνικοσοσιαλισμός δεν αποτελεί κτήμα κανενός.