Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

ΛΑΘΡΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

‘ΛΑΘΡΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ’ (1)

‘Ο εχθρός που ανακαλύπτει τα λάθη σου, είναι πιο ωφέλιμος, παρά ο φίλος που τα κρύβει’.Η Σικελική μαφία ακολουθεί μια θεμελιώδη αρχή που λέει: ΄Αν μπορείς να πεις προφορικά κάτι, τότε μην το γράψεις. Αν πρόκειται να το ψυθιρίσεις, μην το αναφέρεις καν'. Πολλοί παράνομοι χρησιμοποιούν 'κέλτικους χαρακτήρες ή σύμβολα στις λέξεις'. Η προφορική μεταφορά δεδομένων προκαλεί αλλοίωση των νοημάτων. Γι' αυτό κι ο Τσε Γκεβάρα πρότεινε ως ενδεδειγμένη την χρήση αλγόριθμων κρυπτογράφησης ή κωδικών στις επικοινωνίες των επαναστατών. Υπάρχουν πολλές και ποικίλλες, τόσο εντός όσο εκτός των φυλακών, μέθοδοι κρυπτογραφημένης επικοινωνίας για την μεταφορά δεδομένων μεταξύ των παρανόμων ή των ατόμων του περιθωρίου, συμπεριλαμβανομένου των ακόλουθων:Α) Επί παραδείγματι, δύο παράνομοι συναινούν ώστε να αποδώσουν το μήνυμα μέσα από ένα συγκεκριμένο κείμενο, τέτοιο όπως είναι η πρώτη έκδοση του έργου του Dorian Gray του Oscar Wilde, όπου η πρώτη λέξη του μηνύματος μπορεί να είναι η '13-18-4', η οποία στην πραγματικότητα σημαίνει για τον αποδέκτη του μηνύματος να ανατρέξει στην σελίδα 13, στην όγδοη γραμμή, στην τέταρτη λέξη του κειμένου του Wilde. Στην περίπτωση που οι παράνομοι καταφέρουν να κρατήσουν μυστικό το βιβλίο που εν προκειμένω χρησιμοποιούν, τότε η μέθοδος αυτή μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής.

Β) Σε ένα οποιοδήποτε κρυπτογραφημένο μήνυμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμβολα όπως τα '%, *, +', τα οποία αντιπροσωπεύουν χαρακτήρες γραμμάτων ή ψηφία.

Γ) Σε ένα οποιοδήποτε μήνυμα, οι συνωμότες αντιπροσωπεύονται από το προηγούμενο γράμμα της αλφαβήτου, και όλα τα φωνήνετα αντιπροσωπεύονται από τα ακόλουθα φωνήεντα με την σειρά 'A-E-I- O-U'. Με την εν λόγω τεχνική, επί παραδείγματι το όνομα 'Jesus' μεταφέρεται ως 'Iaror'.

Δ) Ένα σύντομο μήνυμα μπορεί να κρυπτογραφηθεί μέσω ενός 'γραφήματος', μέσα από ένα απλό γράμμα. Επί παραδείγματι, σε ένα γράμμα τριών σελίδων, το οποίο αναφέρεται σε κάτι αβλαβές, κάθε δέκατη πέμπτη λέξη αντιπροσωπεύει το μήνυμα.

Ε) Ένα γράμμα που αναφέρεται σε μη παράνομα πράγματα αποστέλλεται δίχως να κινήσει υποψίες, ωστόσο ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα μπορεί να περιέχεται στις σελίδες του μέσω της χρήσης 'μη ανεξίτηλης μελάνης'. Στα μέσα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι Βρετανοί πράκτορες παρήγαγαν την μη ανεξίτηλη μελάνη από την μείξη ενός μέρους στυπτηρίας και εκατό υδάτινων μερών. Το μήνυμα γινόταν ορατό όταν ένα καυτό σίδερο περνούσε πάνω από το φύλλο του χαρτιού στο οποίο ήταν γραμμένο το μήνυμα και αυτό εμφανιζόταν.‘ΛΑΘΡΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ’ (2)Στις κρυπτογραφημένες επικοινωνίες, δεν υφίσταται ποτέ άμεση επικοινωνία μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη. Ιδανικά, ο αποστολέας δεν γνωρίζει καν την ταυτότητα του παραλήπτη και αντίστροφα. Ωστόσο, υφίστανται μέθοδοι που έχουν τεσταριστεί από τους πράκτορες που μεταφέρουν ευαίσθητα δεδομένα.Σε αυτές περιλαμβάνονται οι κάτωθι:Α) Το 'επικοινωνιακό βαποράκι' είναι ένα άτομο που μεταφέρει μηνύματα από και προς τα δύο ή περισσότερα άτομα-συνωμότες που δεν μπορούν για οιονδήποτε λόγο να συναντηθούν εκ του σύνεγγυς. Αυτός μπορεί να είναι ενήμερος (με αποτέλεσμα να αγωνιά για αυτό που μεταφέρει) ή μη ενήμερος (να μην αγωνιά για αυτό που μεταφέρει). Επί παραδείγματι, ένα άσχετο με την ζωτικής σημασίας υπόθεση 'επικοινωνιακό βαποράκι' μπορεί να είναι ένας επαγγελματίας κούριερ που έχει προσληφθεί ως μεταφορέας ενός πακέτου που περιέχει ένα σημαντικό μήνυμα.

Β) Ένας 'πραγματικός μεσάζων' είναι κάποιος που παραλαμβάνει μηνύματα και τα κρατάει έως ότου μπορέσει να τα παραδώσει ασφαλώς σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Τα μηνύματα ενδέχεται να είναι σε γραπτή μορφή ή ενδέχεται να παραδίδονται με προφορικό τρόπο στον 'μεσάζοντα' ο οποίος οφείλει να τα μνημονεύσει σε κάθε περίπτωση.

Γ) Ένα 'νεκρό σημείο' είναι ένα προσυμφωνημένο απόκρυφο μέρος στο οποίο οι επιχειρούντες αποθέτουν τα μηνύματά τους. Αυτό μπορεί να είναι ένα usb stick, μια πένα γραφής, ένα πραγματικό εγκαταλελειμμένο γραμματοκιβώτιο μιας κατοικίας που έχει εγκαταληφθεί από τους ιδιοκτήτες της. Η ζωηρή φαντασία οδηγεί πάντοτε σε λύσεις. Τα μηνύματα συλλέγονται αργότερα από κάποιον άλλον. Ένα 'νεκρό σημείο' μπορεί να είναι στατικό (π.χ μια κουφάλας δέντρου) ή κινητό (π.χ η ρεζέρβα του αυτοκινήτου). Οι Σοβιετικοί πράκτορες συχνά χρησιμοποιούσαν άδεια τις περισσότερες φορές κουτιά αναψυκτικών για τον σκοπό αυτόν. Ήταν διαμορφωμένα κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να εκραγούν ή να χύσουν όξινες ουσίες αν δεν ανοίγονταν με σωστό τρόπο από τους παραλήπτες τους. Στο σήμερα, ένα 'νεκρό σημείο' μπορεί να είναι ένας εικονικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτός που εν προκειμένω επιχειρεί, έχει πρόσβαση στον εν λόγω λογαριασμό, έπειτα γράφει το μήνυμα που θέλει, ωστόσο δεν το αποστέλλει. Το ιστορικό δεν καταγράφει αποδεδειγμένα κίνηση. Ένας δεύτερος τύπος που έχει πρόσβαση στον ίδιο λογαριασμό, εισέρχεται (κάνει log in από ασφαλή τοποθεσία), διαβάζει το μήνυμα που βρίσκεται στα 'πρόχειρα' και έπειτα το διαγράφει οριστικά από την δραστηριότητα του λογαριασμού. Πρόκειται για μια πολύ έξυπνη μέθοδο, ώστε να μην ανιχνεύεται η επικοινωνία, εφόσον το μήνυμα δεν αποστέλλεται και επομένως αυτό καθιστά αδύνατη την ηλεκτρονική παρακολούθηση. Με αυτό τον τρόπο, μπορούν να επικοινωνούν αρκετοί άνθρωποι μεταξύ τους, υπό την προϋπόθεση πως αυτός δεν θα είναι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας μεταξύ τους. Η παγίδευση είναι ένα διαρκές ενδεχόμενο και σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, οι συνωμότες θα βρεθούν ανέτοιμοι να αντιδράσουν. Όταν το μήνυμα αφήνεται σε ένα 'νεκρό σημείο' το οποίο μπορεί να είναι μια φυσική τοποθεσία, ένα σημάδι πρέπει να αφήνεται μαζί του σε σχετική απόσταση ασφαλείας (π.χ ένας μετακινημένος βράχος, μια γραμμή με κιμωλία, και διάφορα άλλα). Με αυτό τον τρόπο, εξ αποστάσεως βέβαια, ο παραλήπτης γνωρίζει πως ένα μήνυμα είναι διαθέσιμο και δεν χρειάζεται να δαπανήσει περισσότερο χρόνο (ή ασκόπως να κινήσει υποψίες) με την συνεχή παρακολούθηση μιας ιστοσελίδας που παρακολουθείται από τις διωκτικές αρχές. Το πλεονέκτημα ενός 'νεκρού σημείου' είναι πως δίνει την δυνατότητα να υπάρχει η έμμεση επικοινωνία μεταξύ άγνωστου αποστολέα και άγνωστου παραλήπτη. Ασφαλώς, ο αποστολέας και ο παραλήπτης δεν απαιτείται να γνωρίζουν ο ένας την ταυτότητα του άλλου. Το μεγάλο μειονέκτημα του ‘νεκρού σημείου’ είναι ότι το μήνυμα μπορεί να παραμείνει στον τόπο που επιλέξαμε για χρονικό διάστημα ανεξάρτητα του φυσικού ή γνωσιακού πεδίου ελέγχου μιας συνωμοτικής ομάδας. Το μήνυμα που θέλουμε να φτάσει στον παραλήπτη ενδέχεται να αντιγραφεί, να παραποιηθεί, να κλαπεί ή ακόμα και να καταστραφεί, δίχως η συνωμοτική ομάδα να έχει οιαδήποτε γνώση αυτής της εξέλιξης.‘ΛΑΘΡΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ’ (3)Στις φυλακές γίνεται συντονισμένη προσπάθεια, ώστε να ελεγχθεί η επικοινωνία μεταξύ των κρατουμένων. Επί παραδείγματι, στην φυλακή του Αλκατράζ, η οποία χαρακτηρίζεται σαν την αμερικανική φυλακή-κόλαση του εικοστού αιώνα, οι κρατούμενοι δεν ήταν καν ελεύθεροι να παραλαμβάνουν τα νήσια αντίτυπα της αλληλογραφίας τους. Μονάχα τα γράμματα τα οποία περνούσαν τον έλεγχο των σωφρονιστικών υπαλλήλων επιτρεπόταν να φτάσουν στα χέρια τους. Μέσα στην φυλακή, οι κρατούμενοι που βρίσκονται στην απομόνωση χρησιμοποιούν την περίφημη 'γλώσσα των αρθρώσεων'. Πρόκειται για την ενδοεπικοινωνία της δερματοστιξίας. Ανακαλύφθηκε στην Ρωσία από έναν μηδενιστή ιατρό, ενώ σύμφωνα μ’ αυτήν οι κρατούμενοι αποτυπώνουν την ιστορία τους, τον βαθμό τους στην ιεραρχία του εγκλήματος με σχηματικές παραστάσεις, όπως είναι οι τρούλοι των ρωσικών εκκλησιών και τα αστέρια στα πόδια και τους ώμους. Για τους κρατούμενους στις ρωσικές φυλακές αν κάποιος δεν έχει κανένα τατουάζ πάνω του είναι σαν να μην υπάρχει. H εν λόγω μέθοδος επικοινωνίας μνημονεύεται ακόμα και από τον Arthur Koestler.1 2 3 4 5 6

1 A B C D E

2 F G H I J

3 K L M N O

4 P Q R S T

5 U V W X Y ZΤο Α αναπαριστάται ως 1 κενό 1 (ή μέσω δύο καμπυλώσεων). Το Β αναπαριστάται ως 1 κενό 2 (ή μέσω μιας καμπύλωσης που συνοδεύεται από άλλες δύο καμπυλώσεις). Το J αναπαριστάται από 2 καμπυλώσεις κενό και έπειτα πέντε καμπυλώσεις. Το Y αναπαριστάται από πέντε καμπυλώσεις κενό και έπειτα άλλες πέντε καμπυλώσεις.Το παραπάνω βασίζεται στο σύστημα του αρχαίου σχολαστικού φιλοσόφου Πολύβιου. Το σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικής κρυπτογραφίας που έχει αναπτυχθεί πάνω σ' αυτό το μοντέλο ονομάζεται στεγανογραφία. Σε ένα βορειοβιετναμέζικο στρατόπεδο συγκεντρώσεως, ένας Αμερικάνος πιλότος ο οποίος αναγκάστηκε να εξυπηρετήσει τις προπαγανδιστικές ανάγκες του εχθρού συμμετέχοντας σε ένα φίλμ που θα υπέσκαπτε το ηθικό των Αμερικάνων στρατιωτών, με έξυπνο τρόπο χρησιμοποίησε τα βλέφαρά του προκειμένου να υπονοήσει την λέξη 'βασανιστήριο' κάνοντας χρήση του κώδικα Μόρς. Στις φυλακές της Δυτικής Γερμανίας, τα έγκλειστα μέλη της τρομοκρατικής οργανώσεως Μπάαντερ Μαίνχοφ επικοινωνούσαν διαμέσου των δικηγόρων τους.‘ΛΑΘΡΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΡΙΖΟΧΑΡΤΟ’ (4)Στις λαθροεπικοινωνίες, τα μηνύματα πρέπει να γράφονται πάνω σε λεπτά φύλλα ριζόχαρτου. Τα φύλλα μπορούν με αυτό τον τρόπο να καβατζωθούν και σε περίπτωση κινδύνου εύκολα να καταστραφούν πριν πέσουν στα χέρια του εχθρού. Η χρήση μέσων που δεν μας καθιστούν δούλους τους αποτελούν τα χρησιμότερα στον αγώνα μας. Οιοδήποτε υλικό χρησιμοποιούμε, σε οιαδήποτε χρονική στιγμή και ενέργεια, δεν πρέπει να το κρατάμε παραπάνω από όσο μας είναι απαραίτητο. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να αποτελέσει ενοχοποιητικό στοιχείο για εμάς. Οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής με τις κατ’ οίκον έρευνες απέδειξαν το αληθές αυτής της προτάσεως.‘ΛΑΘΡΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ’ (5)Οι λαθροεπικοινωνίες αποτελούν μια επαναστατική μορφή εναντίωσης στον αστισμό που μας υποβάλλει σε διαρκές τεστ εγκυμοσύνης, προκειμένου να ελέγξουν αν εναρμονιζόμαστε στην κανονικότητα. Η επανάσταση είναι σαν τον άνεμο. Εφήμερες σχέσεις, ψυχρό αποτέλεσμα. Δύο άγνωστοι-γνωστοί είναι ικανοί να μοιραστούν εμπειρίες αγώνα, εφόσον συναινέσουν σε επίπεδο κουλτούρας, ενώ μπορούν να παλέψουν αποδοτικότερα από οιονδήποτε άλλον που τοποθετεί τον επαναστατικό αγώνα στο επίπεδο των άθλιων κοινωνικών συναναστροφών, της επίπλαστης κοινωνικοποίησης του σύγχρονου μαζανθρώπου.

Η εθνική και κοινωνική επανάσταση γίνεται πραγματικότητα από τους δίκαιους ανθρώπους ανεξαρτήτως χαρακώματος και όχι από τους φαφλατάδες αστούς. Οι αστοί αγωνίζονται για την αιώνια παραμονή τους στην εξουσία, προωθώντας την αιώνια κατρακύλα για όλους τους μιαρούς προλετάριους. Στο εβραϊκό πανούργο καπιταλιστικό σύστημα της μισθωτής σκλαβιάς, οι πλούσιοι είναι πλούσιοι, μονάχα επειδή υπάρχουν οι πτωχοί. Δεν μπορούν να υπάρξουν αυθύπαρκτα αν δεν υπάρχουν πρώτα οι πτωχοί. Εμείς δεν επιφυλάσσουμε μια κοινωνία που οι μεν θα μισούν τους δε. Για εμάς υπάρχουν δίκαιοι και άδικοι άνθρωποι. Υπάρχουν λάτρεις της εθνικής και κοινωνικής ελευθερίας, της αριστοκρατίας, αλλά και λάτρεις της εθνικής και κοινωνικής δουλείας, της τυραννίας. Εμείς παλεύουμε για μια κοινωνική οργάνωση που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη των μελών της. Η αλληλεγγύη είναι μια έννοια ολότελα ξένη τόσο στον κομμουνισμό και στην άλλη όψη του, τον άναρχο καπιταλισμό. Εθνική και κοινωνική αλληλεγγύη μπορεί να υπάρξει μονάχα με την επιστροφή στις φυλετικές κοινότητες.ΕΠΙΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ!