Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

Ε/Σ Ολική αντίσταση : Ο Μόνος δρόμος ο Πόλεμος