Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

Omerta Zine #12:


Interviews: Still Burnin’Youth (It), Nissa Skinheads (Fr), Post Mortem (Sp), Prison Bound / Dernier Guerrier (Ca), White Nicosia Crew (Cy), Muerte Y Calaveras (Arg), Political and music news (both from Greece and worldwide),


Printed zines, NS Military Simulation, Nietzsche and National Socialism by Alfred Baeumler, New rac releases, Lives or Dead, NS Tattoos, all in 32 pages dedicated to all White Racialists worldwide!
Download: