Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

Αφιερωμένο αυτό το καινούργιο βίντεο σε όλους τους συναγωνιστές μας

Ζήτω το έθνος - Κάτω το κράτος