Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

Είμαστε παντού...

Περαστικά.... Η σπίθα ας γίνει πυρκαγιά....