Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Νέες δράσεις Αθήνα (Αφιερωμένες σε όλους τους συντρόφους και συναγωνιστές μας)