Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

Αντίσταση στη σύγχρονη δικτατορία...