Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Αυτόνομοι Πειραιά: Οι δρόμοι και οι γειτονιές του Πειραιά ανήκουν στους Έλληνες και στους Εθνικιστές